Collectie

10 Topstukken

Den Haag heeft veel gezichten: ‘centrum van de democratie’,  ‘koninklijk veelzijdig’, ‘popstad’ en noem maar op. Het Haags Historisch Museum weerspiegelt al deze facetten. Met deze 10 Topstukken geven we je een kijkje in de veelzijdigheid van onze collectie. Portretten, landschappen, de Haagse…

Bekijk de collectie

Stadsgezichten

Het stadsgezicht als zelfstandig genre is in de tweede helft van de zeventiende eeuw ontstaan. De achttiende eeuw heeft een immense productie aan topografische werken opgeleverd, die in de negentiende eeuw bij lange na niet is gehaald. In deze periode waren er ook nog maar weinig kunstenaars die zi…

Bekijk de collectie

Oranje in de stad

Niet ten onrechte wordt Den Haag vaak Hofstad genoemd. Al sinds 1585, toen prins Maurits zich in het Stadhouderlijk Kwartier op het Binnenhof vestigde, wonen de Oranjes met slechts enkele onderbrekingen in Den Haag. In de afgelopen eeuwen hebben de Oranjes zich beziggehouden met het bouwen en verb…

Bekijk de collectie

Portretten

Het Haags Historisch Museum bezit een belangrijke collectie portretten. De oudste stammen uit de zestiende eeuw, de jongste zijn vervaardigd in de twintigste eeuw. Portretkunst is al zeer oud. In de Middeleeuwen waren het aanvankelijk vooral vorsten en andere heersers die zich lieten portretteren,…

Bekijk de collectie

De Schutterij

Het gebouw waarin het Haags Historisch Museum zich nu bevindt, de Sint Sebastiaansdoelen, was lange tijd het glorieuze ‘clubhuis’ van de leden van het Sint Sebastiaanschuttersgilde. De eerste steen werd gelegd op 2 december 1636 door de jonge prins Willem II, zoon van stadhouder Frederik Hendrik en…

Bekijk de collectie

Haagse Ooievaar

Het wapen van Den Haag Sinds ons land een koninkrijk is (vanaf 1814) behoort elke gemeente een wapen te hebben dat door de Hoge Raad van Adel is goedgekeurd. Zo ook de gemeente Den Haag. Vanaf 1816 ligt het uiterlijk van het gemeentewapen officieel vast en de omschrijving ervan luidt sinds 195…

Bekijk de collectie

Poppenhuizen

Er was eens... een jonkvrouw met een poppenhuis Op een dag in september van het jaar 1910 werd op een Haags huis in aanbouw de Hollandse driekleur geplaatst om te vieren dat het pand onder de kap was. Op zich was zo'n gebeurtenis heel gewoon in een stad als Den Haag, waar veel werd gebouwd. Maar i…

Bekijk de collectie