http://rtb7.adscience.nl/cgi-bin/trk.fcgi?generic_id=45&type=siteretargeting
Naar de website van de Gevangenpoort
Naar de pagina van het Sebastiaan Genootschap
Naar de pagina van MijnDenHaag.org

Sebastiaan Genootschap

Den Haag is de stad van groene parken, prachtige paleizen en een rijk erfgoed waar we trots op mogen zijn. Hagenaars, die dit erfgoed een warm hart toedragen, hebben zich verenigd als vrienden van het Haags Historisch Museum, dat gevestigd is in het gebouw van de St. Sebastiaansdoelen aan de Korte Vijverberg.

In deze toplocatie aan de Hofvijver kwamen destijds de schutters van het Sebastiaan Gilde bijeen. Dit gilde verenigde vooraanstaande Haagse ambachtslieden, die de kunst van het boogschieten beoefenden. De schutters beschermden echter ook de stad en zijn erfgoed als nachtwachten. Zij zijn vereeuwigd in de zogeheten Schuttersstukken, waarvan het Haags Historisch Museum een aantal bezit. Ook in onze tijd kan het Haagse beroeps- en bedrijfsleven een waardevolle bijdrage leveren aan de bescherming van het Haagse erfgoed door toe te treden tot het exclusieve Sebastiaan Genootschap.

Vertegenwoordigers van het Haagse beroeps- en bedrijfsleven kunnen zich verenigen in het Sebastiaan Genootschap dat het Haags Historisch Museum/Museum de Gevan­gen­poort ondersteunt bij het verwerven, behouden en presenteren van het Haagse erfgoed voor een breed publiek. Door toetreding tot het Sebastiaan Genootschap participeert men niet alleen in het Haagse culturele leven, maar wordt tevens uiting gegeven aan de betrokkenheid bij de rijke tradities van onze stad. Men treedt toe tot het Sebastiaan Genootschap door begunstiger, beschermer of weldoener van het genootschap te worden. 

Het lidmaatschap van het Sebastiaan Genootschap staat open voor in de Haagse regio gevestigde bedrijven en instellingen van goede naam en faam. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging voor onbepaalde tijd. Het bestuur van het Sebastiaan Genootschap kan het lidmaatschap zonder opgave van redenen weigeren en onder bepaalde voorwaarden opzeggen. Na acceptatie wordt een financiële bijdrage schriftelijk afgesproken tezamen met de bijzonderheden van de hieronder aangegeven voordelen.

Wilt u meer informatie over de benefits en activiteiten van deze Businessclub?

Klikt u hier voor informatie over de benefits.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, 2513 AB, Den Haag, tel. 070 364 69 40, info@sebastiaangenootschap.nl, kvk Haaglanden: 50842854.

 

Leden van het Sebastiaan Genootschap:

Wladimiroff advocaten Rabobank
Siemens Bas Consultancy
Van Lanschot Bankiers Barents Krans
Stichting Bulbzicht Stichting Haagveste
Tocó USA Holding BV Mazars
Steltman Juwelier Stichting Noodopvang Haaglanden
Hoogsteder & Hoogsteder           
 

Stichting Sebastiaan Genootschap

Statutaire naam: Stichting Sebastiaan Genootschap
RSIN / fiscaal nummer: 8229.56.664
ANBI status: ja

Contactgegevens:
Korte Vijverberg 7
2513 AB  DEN HAAG

Doelstelling:
De Stichting Sebastiaan Genootschap heeft als doel het Haags Historisch Museum/Museum de Gevangenpoort te ondersteunen. Dat doet zij door bij het publiek, in het bijzonder het beroeps- en bedrijfsleven, het bewustzijn voor en de betrokkenheid bij het Haagse erfgoed te versterken

Bekijk het beleidsplan 2011-2015

Bekijk het activiteitenverslag

Bekijk de financiele verantwoording

Jaarverslag 2013

Bestuurssamenstelling:
De heer Prof. jhr. Mr. M. Wladimiroff, (in functie sinds 9 september 2010) Voorzitter, tevens (in functie sinds 20 januari 2011) Penningmeester.
De heer W.J. de Leur, (in functie sinds 9 september 2010) Vice-voorzitter
De heer M.J.J.L.H.  van Baalen (in functie sinds 1 mei 2013) Secretaris
Mevrouw A.S. van Zwieten - van Brunschot, (in functie sinds 9 september 2010) bestuurslid
De heer Prof. dr. F. Sonneveldt (in functie sinds 17 september 2014) bestuurslid.

Het bestuur vervult haar taken op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen vergoeding.