http://rtb7.adscience.nl/cgi-bin/trk.fcgi?generic_id=45&type=siteretargeting
Naar de website van de Gevangenpoort
Naar de pagina van het Sebastiaan Genootschap
Naar de pagina van MijnDenHaag.org

Verwacht

Tijdelijke tentoonstellingen:

Onderstaande tentoonstellingen/presentaties zullen binnenkort te zien zijn in het Haags Historisch Museum

De Wereld in Den Haag
15 november 2014 t/m 29 maart 2015

Hoe Haags is de Haagse Passage, het Kurhaus of het Rozenburg porselein? Gebouwen en producten die wij als typisch Haags kennen, hebben in feite een dubbele identiteit. Zo is de prachtige vloer in de Haagse passage gelegd door Italiaanse arbeiders en hebben het Kurhaus en het Rozenburg porselein een Duitse oorsprong. Al die mensen die ooit naar Den Haag kwamen om hier te werken en te wonen lieten hun sporen na. En nog steeds. In de tentoonstelling ‘ID Den Haag’ wordt de inbreng en invloed van verschillende migranten uit verleden en heden uitgelicht aan de hand van verschillende thema’s. Het zorgt ervoor dat je de stad met andere ogen bekijkt.

Een goed voorbeeld is het werk van de Fransman Daniel Marot (1661-1752); deze gevluchte Hugenoot introduceerde in Den Haag de nieuwe Lodewijk XIV-stijl in de architectuur en woninginrichting. Veel van de gebouwen waaraan hij werkte, zoals de Trêveszaal, Paleis Kneuterdijk en Huis Huguetan behoren tegenwoordig tot de architectonische hoogtepunten van onze stad.
Ook voorbeelden van arbeidsmigratie zullen volop in de tentoonstelling te vinden zijn: migratie uit Duitsland in de 18e en 19e eeuw van bijvoorbeeld meubelmakers, porseleinfabrikanten en bierbrouwers en van terrazzowerkers uit Italië.

Op ’t Duin                                                                                                                          
7 april t/m 15 september 2015

Zomermanifestatie bij het Haags Historisch Museum en anderen

De Nederlandse duinen vormen een bijna onafgebroken gordel langs de kust van ons land. Deze duinen zijn na het begin van onze jaartelling ontstaan en vormen een uniek landschap dat eeuwenlang schilders en dichters inspireert. Van Constantijn Huygens en Jacobs Cats tot K. Michel en Bernlef. En van zeventiende-eeuwse meesters als Jan van Goyen en Jacob van Ruysdael tot de Haagse School en hedendaagse schilders als Robert  Zandvliet. De verbeelding van het unieke Nederlandse duinlandschap -in woord en beeld- is het centrale thema van de manifestatie Op ’t Duin die in de zomer van 2015 wordt georganiseerd door het Haags Historisch Museum, het Letterkundig Museum en Muzee Scheveningen.

Naar de Boeren
22 april t/m 16 augustus 2015

Een aangrijpende expositie over de ongeveer 40.000 kinderen die in de Hongerwinter vanuit het stedelijke westen van het land zijn geëvacueerd om te voorkomen dat ze van de honger zouden sterven. De reddingsacties vonden plaats onder zeer moeilijke omstandigheden. 70 jaar na de Hongerwinter haalt het Haags Historisch Museum dit indrukwekkende verhaal op uit de vergetelheid. In de tentoonstelling vertellen zeven personen, waaronder 4 Hagenaars, die als kind ‘naar de boeren’ zijn gegaan over hun ervaringen.

Wijzigingen voorbehouden.